PREDICTIVE ANALYTICS ตามเทคโนโลยีให้ทัน ปี 2021

ปีนี้ และปีที่ผ่านมาเกิดเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มาดูกันว่าถ้าโลกเป็นแบบนี้ เทรนด์ของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร

รายงานฉบับพิเศษ Top Strategic Technology Trends for 2021 ของ Gartner ได้พูดถึงเทรนด์ด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตไว้ โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่

1. People Centricity

คนยังคงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับการทำงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคนประกอบด้วย

  • Internet of Behavior (IoB) เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถเก็บข้อมูลของผู้คนได้มากขึ้น
  • Privacy-Enhancing Computationเมื่อมีข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น สิ่งที่จะพัฒนาตามมาคือเทคโนโลยีเพื่อจะประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
  • Total Experience
  • การออกแบบประสบการณ์ ต่อไปจะต้องรวมเอาประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

2. Location Independence

โควิด-19 ทำให้เกิดสังคมที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ (ทำจากที่ไหนก็ได้) จึงจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนพฤติกรรมรูปแบบใหม่ๆ

  • Cybersecurity Mesh ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิด ทำให้ให้ทรัพยากรด้าน IT ภายนอกองค์กรมาก ซึ่งเราก็พอเห็นแล้วว่า Cloud สามารถผลักดันให้เกิดแนวคิดนี้ได้แล้ว
  • Anywhere Operation เกิดรูปแบบของธุรกิจที่จะให้บริการลูกค้าจากที่ใดก็ได้ และพนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้มีการพัฒนาไอทีและแอปพลิเคชันเพิ่ม
  • Distributed Cloud ผู้ให้บริการ Cloud จะขยายขอบเขตของการใช้งานไปได้ทุกที่ พร้อมกระจายการติดตั้งระบบไว้ในหลายๆ แห่ง เพื่อให้องค์กรต่างๆได้ Cloud Services ที่ทันสมัย ถึงขั้นคาดการณ์ว่า Distributed Cloud คืออนาคตของ Cloud

3. Resilient Delivery

ด้วยสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและมีความคล่องตัว จึงต้องมีการเตรียมเทคโนโลยีที่สามารถมารองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

  • Intelligent Composable Business การตัดสินใจทางธุรกิจจะพึ่งพาข้อมูลมากขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้นและสามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกแบบอัตโนมัติได้
  • AI Engineering องค์กรจะต้องทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาและการทำงานต่างๆ แทนที่จะมองเป็นโปรเจ็กต์เฉพาะด้าน AI
  • Hyperautomation มีการผสมผสานระหว่าง Machine Learning และ Automation Tool หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน สถานการณ์แพร่ระบาดครั้งใหญ่นี้ เป็นการยกระดับให้องค์กรเปลี่ยนทุกอย่างเป็น Digital First อย่างรวดเร็ว

แนวโน้มเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงเทรนด์ของปี 2021  เท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางสำคัญที่องค์กรต่างๆ ควรคำนึงถึงเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนทางด้าน Digital Transformation เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปอีกด้วย แล้วองค์กรของคุณเปลี่ยน หรือปรับตัวแล้วหรือยัง

=======================

IDENMATIC Digital Door Lock

Live your life

Website :  https://www.idenmatic.com

Facebook :  http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#liveyourlife#ชีวิตแค่ออกไปใช้

#Digital door lock#กลอนประตูดิจิตอล #smartdoorlock #ดิจิตอลดอร์ล๊อค