ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access Control System) คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มล้าสมัยแล้วหรือยัง?

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access Control System) คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มล้าสมัยแล้วหรือยัง?

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดทำรายงานเรื่องระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ซึ่งเปิดเผยว่าวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้า-ออกนั้นการระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นวิธีที่แพร่หลาย ส่วนวิธีอื่นๆ คือ การใช้บัตรรับรองอิเล็กทรอนิกส์การใช้โทเคน (token) และสมาร์ทการ์ด ทั้งนี้ จากการสำรวจ มีองค์กรน้อยกว่า 15% ที่ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์ตัวตนทางชีวภาพ หรือ Biometrics รวมทั้ง SMS และการแจ้งเตือน

จึงมีคำถามว่าระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกอาคารที่ใช้งานมานานแล้วนั้น ยังสามารถป้องกันได้เพียงพอหรือไม่ การประสานกันระหว่างระบบความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารและระบบไอทีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องป้องกันทั้งการลักลอบเข้า-ออกอาคารและภัยคุกคามจากภายใน

เทคโนโลยีขั้นสูงจะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ทั้งหมดขององค์กรและระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)ทางกายภาพ และการเข้าถึงข้อมูลทางดิจิตอลไว้ได้ด้วยกันเพื่อกำหนดสิทธิ์ และจำกัดการเข้าถึงแต่ละสถานที่ของพนักงานเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ตามหน้าที่เท่านั้น เพื่อสามารถดูแลด้านความปลอดภัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ในอีกไม่นาน การเข้า-ออกอาคารโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันบนมือถือ จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือนั้นทำงานได้รวดเร็ว เช่น มีการสแกนทางชีวภาพ (Biometrics) ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ และมีความยืดหยุ่นโดยพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่มาติดต่อโดยทั่วไปจะพกพาสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว การส่งบัตรผ่านเข้า-ออกด้วยโทรศัพท์มือถือนั้น จึงสามารถทำได้ทันที ผ่านระบบเครือข่าย

วิวัฒนาการของการจัดการความปลอดภัย จะทำให้เจ้าของรวมทั้งผู้บริหารอาคารสถานที่ ที่ต้องการรู้ในทันทีทันใดว่าอะไรเกิดขึ้นภายในอาคารที่ตนดูแล ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องช่วยเหลือผู้คน

โซลูชั่นควบคุมการเข้า-ออกที่ดีจะต้องตอบโจทย์ของทั้งความต้องการทางธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กรได้เป็นอย่างดีเลือก Access Control System ในระบบ และรูปแบบที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

=======================

IDENMATIC Digital Door Lock | Access Control

Live your life

Website : https://www.idenmatic.com

Facebook : http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#Digitaldoorlock #Digitaldoorlockบานเลื่อน #ระบบล็อคประตู #สแกนใบหน้า #AccessControl

 

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access Control System) คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน