ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access Control System) คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มล้าสมัยแล้วหรือยัง?

เมื่อเร็วๆ นี้ HID Global ได้ริเริ่มการจัดทำรายงานเรื่อง
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)
ซึ่งเปิดเผยว่าวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้า-ออกนั้น
การระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นวิธีที่แพร่หลาย
ส่วนวิธีอื่นๆ คือ การใช้บัตรรับรองอิเล็กทรอนิกส์
การใช้โทเคน (token) และสมาร์ทการ์ด ทั้งนี้
จากการสำรวจ มีองค์กรน้อยกว่า 15% ที่ใช้ข้อมูล
อัตลักษณ์ตัวตนทางชีวภาพ หรือ Biometrics รวมทั้ง SMS และการแจ้งเตือน

จึงมีคำถามว่าระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกอาคาร
ที่ใช้งานมานานแล้วนั้น ยังสามารถป้องกันได้เพียงพอหรือไม่

การประสานกันระหว่างระบบความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร
และระบบไอทีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะระบบความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องป้องกันทั้งการลักลอบเข้า-ออกอาคาร
และภัยคุกคามจากภายใน

เทคโนโลยีขั้นสูงจะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงระบบควบคุม
การเข้า-ออก (Access Control System) ทั้งหมดขององค์กร
และระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)
ทางกายภาพ และการเข้าถึงข้อมูลทางดิจิตอลไว้ได้ด้วยกัน
เพื่อกำหนดสิทธิ์ และจำกัดการเข้าถึงแต่ละสถานที่ของพนักงาน
เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ตามหน้าที่เท่านั้น เพื่อสามารถดูแล
ด้านความปลอดภัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ในอีกไม่นาน การเข้า-ออกอาคารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือนั้น
ทำงานได้รวดเร็ว เช่น มีการสแกนทางชีวภาพ (Biometrics)
ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ และมีความยืดหยุ่น
โดยพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่มาติดต่อโดยทั่วไป
จะพกพาสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว การส่งบัตรผ่านเข้า-ออก
ด้วยโทรศัพท์มือถือนั้น จึงสามารถทำได้ทันที ผ่านระบบเครือข่าย

วิวัฒนาการของการจัดการความปลอดภัย จะทำให้เจ้าของรวม
ทั้งผู้บริหารอาคารสถานที่ ที่ต้องการรู้ในทันทีทันใดว่า
อะไรเกิดขึ้นภายในอาคารที่ตนดูแล ข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องช่วยเหลือผู้คน

โซลูชั่นควบคุมการเข้า-ออกที่ดีจะต้องตอบโจทย์ของ
ทั้งความต้องการทางธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กรได้เป็นอย่างดี
เลือก Access Control System ในระบบ และรูปแบบที่เหมาะกับ
ธุรกิจของคุณ

=======================

IDENMATIC Digital Door Lock

Live your life

Website : https://www.idenmatic.com

Facebook : http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#Digitaldoorlock #Digitaldoorlockบานเลื่อน #ระบบล็อคประตู #สแกนใบหน้า #AccessControl