เลือก Access Control Solution ในแบบที่เหมาะกับคุณลดการสัมผัส

ลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า IDENMATIC Access Control Solution
เลือก Access Control Solution ในแบบที่เหมาะกับคุณลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า
จะดีหรือไม่หากว่าเราสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกประตูให้เฉพาะกับบุคคลที่เราต้องการให้เข้าออกเท่านั้น
ไม่เพียงเฉพาะในออฟฟิศ สำนักงานเท่านั้นที่มีความจำเป็นแม้ในอาคารบ้านเรือนก็มีความจำเป็น …
เพราะความลืมล๊อคประตูก็อาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวให้ระบบ access control เข้ามาดูแลคุณ

ในระบบ access control นั้นเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะมิสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้
ประกอบด้วย

1.  ชุดล๊อคประตู

สถานะปกติของประตูต้องอยู่ในสถานะประตูถูกล๊อคซึ่งในการล๊อคนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงลักษณะของประตู
ว่าเป็นแบบไหน เป็นประตูไม้ ประตูกรอบอลูมิเนียมหรือประตู PVC ต้องเลือกชุดล็อกให้เหมาะกับแบบประตู

2. ฟังก์ชั่นการอนุญาตผ่านเข้าออก

ปกติโดยทั่วไปมักใช้ระบบการสแกนบัตร การใส่รหัสหรือใช้ระบบ Face Recognition สแกนหน้าเพื่อลดการสัมผัส หรือเพิ่มระดับของความปลอดภัย ใช้แบบกล้องวงจรปิดมาใช้งานร่วมกับการผ่านเข้าออกได้ด้วย

3.. การบันทึกข้อมูล

ต้องสะดวกในการนำข้อมูลออกซี่งสามารถใช้ USB Driveมาเชื่อมต่อในลักษณะของ off-line นั่นคือ เราสามารถ
download log file บันทึกการเข้าออกของพนักงานลงใน flash drive ได้แล้วสามาถนำ log file นั้นมาลง computer เพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกได้

4. Report Analytic

ควรเลือกใช้ Software ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับอาคารเพื่อการบริหารจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบธุรกิจ ที่จะนำประโยชน์จากข้อมูล (Data) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความปลอดภัย

เลือกในแบบที่เหมาะกับคุณ ลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง
อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า…IDENMATIC Access Control Solution

=======================

IDENMATIC Accontrol Solution

Live your life

Website : https://www.idenmatic.com

Facebook : http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#liveyourlife#ชีวิตแค่ออกไปใช้

#Digitaldoorlock #Digitaldoorlockบานเลื่อน #ระบบล็อคประตู #สแกนใบหน้า #AccessControl