Apple พัฒนาฟีเจอร์สอดส่องสุขภาพจิต อย่างความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะสมองเสื่อม จากการใช้ไอโฟน และ Apple Watch

Apple พัฒนาฟีเจอร์สอดส่องสุขภาพจิตใจ อย่างความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะสมองเสื่อม โดยใช้ข้อมูลการการใช้ไอโฟนและ Apple Watch เช่น การเคลื่อนไหว การนอน วิเคราะห์ภาวะของจิตใจที่เชื่อมโยงกับอาการป่วย

ข้อมูลจาก iPhone ที่จะนำมาใช้วิเคราะห์คือ การแสดงสีหน้าเวลาที่เราปลดล็อกด้วย FaceID, รูปแบบการพิมพ์ข้อความ ส่วนข้อมูลสุขภาพจาก Apple Watch ที่นำมาใช้ก็จะมีการเคลื่อนไหว, รูปแบบการนอน, อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเพื่อหาสัญญาณของอาการป่วยที่เกี่ยวข้อกับจิตใจโดยข้อมูลทั้งหมดประมวลผลในอุปกรณ์ ไม่ส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

ทาง Apple ได้ทำงานวิจัยเพื่อทดสอบฟีเจอร์ใหม่นี้โดยร่วมมือกับ University of California, Los Angeles โดยใช้ข้อมูลจาก Apple Watch และ iPhone จากอาสาสมัครกว่า 3,000 คนที่ยินยอมให้มีการเก็บข้อมูล หลังจากที่มีโครงการนำร่องทดสอบกับผู้ทดสอบ 150 คนเมื่อปี 2020 โดยโครงการนี้จะใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 3 ปี นักวิจัยจะเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บจากเซ็นเซอร์บน iPhone และ Apple Watch กับแบบสอบถามที่ให้อาสาสมัครตอบว่าตัวเองมีความรู้สึกอย่างไร

นอกจากนั้น Apple ยังร่วมมือกับ Biogen บริษัทผลิตยาในการศึกษาสมรรถนะของสมองในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะถดถอยของสมองที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นอัลไซเมอร์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างราว 20,000 คนซึ่งครึ่งนึงเป็นคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองถดถอยสูง

ข้อมูลจากการศึกษาทั้งสองงานนี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นฟีเจอร์เพื่อเตือนผู้ใช้หากตรวจพบสัญญาณผิดปกติของจิตใจในระยะเริ่มต้น พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้เร็ว  แต่ต้องบอกว่างานวิจัยเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ รวมถึงยังไม่มีอะไรการันตีว่าฟีเจอร์นี้จะปล่อยออกมาให้ได้ใช้งานจริงในอนาคต

ที่มา Engadget