‘ทางรัฐ’ แอพฯเดียวที่จะให้คุณทำได้ ‘ทุกธุรกรรมของรัฐ’

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลาย
ผ่านช่องทางเดียว ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน
สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่ต้องไปติดต่อเพื่อรับริการกับหน่วยงานภาครัฐ

แอพพลิเคชั่น ‘ทางรัฐ’ คือแอพฯอะไร ?

ทางรัฐ เป็นแอพฯ พอร์ทัลกลางที่ออกแบบมา เพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล
ด้วยการรวบรวมบริการสำคัญของภาครัฐมาอยู่ที่นี้ภายในแอพฯเดียว
สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และระบบ android

ปัจจุบันมีบริการเด่นที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 30 บริการ เช่น
สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร เช็คโฉนดที่ดิน สิทธิหลักประกันสุขภาพ
บริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น

ในอนาคตจะมีการขยายบริการที่ครอบคลุมกว่า 100 บริการ
เพื่อจะให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และให้แอพฯ นี้
เป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

โดยแอพฯดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บทพอร์ทัลกลาง
เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)
ซึ่งภาครัฐกำลังผลักดันให้แผนนี้เป็นระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal)
ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ในแหล่งเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดี
และสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการผ่านทางออนไลน์

=======================

IDENMATIC Digital Door Lock

Live your life

Website : https://www.idenmatic.com

Facebook : http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#liveyourlife #ชีวิตแค่ออกไปใช้ #digitaldoorlockบานเลื่อน #Digitaldoorlock #ระบบล็อคประตู #สแกนใบหน้า #AccessControl