• Your cart is empty

คอนโดระบบ Access Control ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไร?

คอนโดเป็นพื้นที่ที่คนกลุ่มใหญ่มาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน แชร์พื้นที่บางส่วนด้วยกัน ระบบการจัดการที่ดีจึงเป็นแต้มต่อให้ธุรกิจนี้ได้ เพราะหากพิจารณาจะสังเกตว่าคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้คอนโดสำหรับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเมื่อต้องทำงาน หรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็มักจะเลือกคอนโดที่มีระบบการจัดการที่สะดวกและเหมาะสม มีการสร้างความปลอดภัยโดยระบบ มากกว่าคอนโดที่ไม่ได้ถูกวางระบบมาเป็นอย่างดี  

การพัฒนาตึกหรือพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความพึงพอใจของผู้อยู่ จนสามารถสร้างมาตรฐานการอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ   และหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์การออกแบบคอนโดด้วยเหตุผลดังกล่าวก็คือ “Access Control” หรือ ระบบการจัดการการเข้าออก

Access Control ของ Idenmatic มาในคอนเซปต์ “เพราะทุกพื้นที่ต้องการความปลอดภัยที่แตกต่าง” ซึ่งหมายถึงแต่ละกลุ่มธุรกิจที่ต้องการ Access Solution System ที่แตกต่างกัน และคอนโดก็เป็นสถานที่ที่ต้องออกแบบระบบขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากสถานที่อื่น ซึ่งซอฟต์แวร์ Access Control ของ Idenmatic ได้มีการออกแบบเพื่อเข้ามาจัดการระบบคอนโดได้ดังนี้ 

– User management 

หรือการกำหนดสิทธิ์เข้าออกในแต่ละประตู สามารถตั้งค่าให้มีบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าได้ หากมีหลายประตูก็สามารถกำหนดสิทธิ์ในแต่ละประตูได้

– Car park management 

หรือการกำหนดสิทธิ์เข้าพื้นที่จอดรถผ่านการลงทะเบียนรถยนต์ และทำงานร่วมกับไม้กั้น ทำให้บริหารบุคคลภายนอกที่เข้ามาได้อย่างรัดกุม

– Centralized control

หรือการสั่งงานปิด-เปิดประตูแบบเรียลไทม์ สะดวกสบายจากการสั่งการจากส่วนกลางในปุ่มเดียว ลดการใช้แรงงานคนปิด-เปิดประตูในสถานที่ขนาดใหญ่ หรือกรณีมีหลายประตู

-Booking 

หรือระบบการจองพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความสะดวกสบายในการจองพื้นใช้งานร่วมกัน เช่น ฟิตเนส หรือ Co-working space ภายในคอนโด 

– Guess management 

หรือการจัดการสิทธิ์สำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งจะได้สิทธิ์เข้าพื้นที่ต่อเมื่อเจ้าของพื้นที่และนิติเห็นชอบร่วมกัน ทำให้จัดการได้อย่างรัดกุมกรณีมีเพื่อนหรือญาติของคนในคอนโดต้องการเข้าถึงพื้นที่ 

โดยทั้งหมดนี้สามารถบริหารจัดการได้ผ่านแอปพลิเคชัน Idenmatic เพียงตัวเดียว ด้วยจุดเด่นของ Idenmatic ที่เราเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้พัฒนาเทคโนโลยี การใช้ Access Solution System ของแต่ละพื้นที่จึงจะได้ความปลอดภัยที่แตกต่างแต่มีประสิทธิภาพ และสามารถการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

administrator