• Your cart is empty

ระบบอาคารอัจฉริยะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอาคารไม่ว่าจะเป็น ระบบอัตโนมัติต่างๆ ในอาคาร ระบบการรักษาปลอดภัย ระบบการจัดการผู้ใช้ และระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกัน หรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับแต่ละธุรกิจอาทิ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งร้านอาหาร

ยกระดับความปลอดภัยด้วยระบบบริหารจัดการ “แขกผู้มาเยือน” จาก IDENMATIC

ระบบบริหารจัดการผู้มาเยือน” หรือ Visitor