Apple พัฒนาฟีเจอร์สอดส่องสุขภาพจิต อย่างความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะสมองเสื่อม จากการใช้ไอโฟน และ Apple Watch

Apple พัฒนาฟีเจอร์สอดส่องสุขภาพจิต อย่างความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะสมองเสื่อม จากการใช้ไอโฟน และ Apple Watch

Apple พัฒนาฟีเจอร์สอดส่องสุขภาพจิตใจ อย่างความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะสมองเสื่อม โดยใช้ข้อมูลการการใช้ไอโฟนและ Apple Watch เช่น การเคลื่อนไหว การนอน วิเคราะห์ภาวะของจิตใจที่เชื่อมโยงกับอาการป่วย

4 แนวทางที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

4 แนวทางที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

การโจมตีทางไซเบอร์หมายถึงอะไรในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเราทุกคนล้วนกำลังใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของเรา เราเปิดก๊อกด้วยการสับสวิตช์หรือกดปุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้เราเริ่มต้นใช้งาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับการจัดการโดยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ผลที่ตามมาโดยตรงนี้ทำให้เราเป็นสังคมที่เปราะบางเช่นกัน