ถ้ามีระบบ Access Control แล้วช่วยให้การทำงานดีขึ้น แล้วทำไมถึงจะไม่ใช้กันล่ะ…??

ถ้ามีระบบ Access Control แล้วช่วยให้การทำงานดีขึ้น แล้วทำไมถึงจะไม่ใช้กันล่ะ…??

ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุมการผ่านเข้า-ออก ที่ทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ
Hardware และ Software ช่วยควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกัน
หรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งร้านอาหารระบบควบคุม Access Control จะใช้อุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric bolt lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะใช้งานร่วมกับ ปุ่มกด, เครื่องทาบบัตร, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และร่วมกับประตูอัตโนมัติ

ข้อดีของการติดตั้งระบบ Access Control

 1. ให้ความสะดวกรวดเร็วในการ เข้า-ออก ประตู
 2. สามารถกำหนดสิทธิเข้าออกประตูได้ผ่าน
  Software โดยการระบุช่วงเวลา (Time Zone)
 3. มีระบบเก็บข้อมูลที่ส่วนกลางสามารถ
  ทำการส่งข้อมูลไปตามเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใน Network ได้
 4. มีระบบแจ้งเตือน เมื่อประตูมีการเปิดประตูค้าง
 5. มีโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบ LAN หรือ Network
 6. มีความปลอดภัยสูงกว่า เพราะมีการจัดเก็บ DATA ได้
  รู้แล้วแบบนี้ทำไมจะไม่ใช้ระบบ Access Control Solution ล่ะ

IDENMATIC Access Control | Digital Door Lock

Live your life

Website : https://www.idenmatic.com

Facebook : http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#liveyourlife#ชีวิตแค่ออกไปใช้

#Digitaldoorlock #Digitaldoorlockบานเลื่อน #ระบบล็อคประตู #สแกนใบหน้า #AccessControl

ลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า IDENMATIC Access Control Solution

ลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า IDENMATIC Access Control Solution

เลือก Access Control Solution ในแบบที่เหมาะกับคุณลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า
จะดีหรือไม่หากว่าเราสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกประตูให้เฉพาะกับบุคคลที่เราต้องการให้เข้าออกเท่านั้น
ไม่เพียงเฉพาะในออฟฟิศ สำนักงานเท่านั้นที่มีความจำเป็นแม้ในอาคารบ้านเรือนก็มีความจำเป็น …
เพราะความลืมล๊อคประตูก็อาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวให้ระบบ access control เข้ามาดูแลคุณ

ในระบบ access control นั้นเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะมิสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้
ประกอบด้วย

1.  ชุดล๊อคประตู

สถานะปกติของประตูต้องอยู่ในสถานะประตูถูกล๊อคซึ่งในการล๊อคนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงลักษณะของประตู
ว่าเป็นแบบไหน เป็นประตูไม้ ประตูกรอบอลูมิเนียมหรือประตู PVC ต้องเลือกชุดล็อกให้เหมาะกับแบบประตู

2. ฟังก์ชั่นการอนุญาตผ่านเข้าออก

ปกติโดยทั่วไปมักใช้ระบบการสแกนบัตร การใส่รหัสหรือใช้ระบบ Face Recognition สแกนหน้าเพื่อลดการสัมผัส หรือเพิ่มระดับของความปลอดภัย ใช้แบบกล้องวงจรปิดมาใช้งานร่วมกับการผ่านเข้าออกได้ด้วย

3.. การบันทึกข้อมูล

ต้องสะดวกในการนำข้อมูลออกซี่งสามารถใช้ USB Driveมาเชื่อมต่อในลักษณะของ off-line นั่นคือ เราสามารถ
download log file บันทึกการเข้าออกของพนักงานลงใน flash drive ได้แล้วสามาถนำ log file นั้นมาลง computer เพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกได้

4. Report Analytic

ควรเลือกใช้ Software ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับอาคารเพื่อการบริหารจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบธุรกิจ ที่จะนำประโยชน์จากข้อมูล (Data) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความปลอดภัย

เลือกในแบบที่เหมาะกับคุณ ลดการสัมผัส เพิ่มระยะห่าง
อุ่นใจ และปลอดภัยได้มากกว่า…IDENMATIC Access Control Solution

=======================

IDENMATIC Accontrol Solution

Live your life

Website : https://www.idenmatic.com

Facebook : http://www.facebook.com/Idenmatic.Thailand/

#liveyourlife#ชีวิตแค่ออกไปใช้

#Digitaldoorlock #Digitaldoorlockบานเลื่อน #ระบบล็อคประตู #สแกนใบหน้า #AccessControl