Access Control รหัสผ่าน

Access Control ที่สามารถใช้รหัสผ่าน ในการเข้า ออก อาคารได้ โดยทำงานร่วมกับสแกนบัตร แสกนใบหน้า เป็นต้น

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์