ระบบควบคุมการเข้า-ออก Access Control Solution

เพราะทุกพื้นที่ต้องการความปลอดภัยที่แตกต่าง

 ACCESS SOLUTION บริการด้านการออกแบบการใช้งานระบบ Access Control ให้ตรงกับการใช้งาน เข้า-ออกของอาคาร และ เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวก ความปลอดภัย ของแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ลานจอดรถ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สมาชิก และ พื้นที่ส่วนตัว ให้เลือกใช้และออกแบบเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

Idenmatic  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาภายใต้หลักการ “เพราะทุกพื้นที่ต้องการความปลอดภัยที่แตกต่าง” เกิดเป็น Idenmatic Access Control System ที่มาในรูปแบบ Software as a services สามารถยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับกลุ่มธุรกิจมากมาย เพื่อยกระดับธุรกิจ และระบบบริหารจัดการแบบ Smart Building จนทำให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

icon

SERVICES & PRODUCTS

แนะนำและออกแบบ Solution  ของ ACCESS CONTROL ให้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกพื้นที่ และ Software ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัย และ การทำงานของฝ่ายบริหารจัดการอาคาร

icon

SOFTWARE MANAGEMENT

Idenmatic Software Management สำหรับบริหารจัดการ Access Control ทั้งหมด โดยเราให้บริการ Software ที่เหมาะสมกับอาคาร และ การบริหารจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากข้อมูล (Data) และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของด้านความปลอดภัย

icon

SUPPORT

ด้วยประสบการณ์ของทีมช่าง และ ทีม Software Development ของ Idenmatic เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันทวงที

icon
USER MANAGEMENT
บริหารจัดการข้อมูลและบทบาทของ แต่ละ User และ ในส่วนของ GUEST
icon
CENTRALIZED CONTROL
ควบคุมการทำงานของประตูแบบ Real Time เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
icon
ACCESS MANAGEMENT
กำหนดสิทธิ์การเข้าออกและ ช่วงเวลาการใช้งานของแต่ละประตู
icon
BOOKING MANAGEMENT
ระบบจองการเข้าใช้งานในพื้นที่ ที่สามารถจำกัดชั่วโมงการใช้งาน และ จำนวนผู้ใช้งาน
icon
TIME MANAGEMENT
กำหนดเวลาให้กับกลุ่มคน หรือแต่ละบุคคลที่สามารถเข้าออกในพื้นที่ได้
icon
REPORT
รายงานการเข้าออก ของบุคคลในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำข้อมูลไปใช้